Trivsel og godt samspel skapar grunnlaget for gode resultat. 

                           Ei kvar tilsetjing er ei millioninvestering. 
                           Menneske treng å kjenna meistring, og å bli sett. 
                           Menneske treng vedlikehald for å fungera optimalt.

                           Velkommen til Heraklit Endringsnavigatøren!


                          Verksemda har sidan 1996 tilbode kurs, foredrag, 

                          forelesingar, hjelp til utviklingsprosessar og 

                          prosjektleiing til private og offentlege verksemder.
Voog. Make a website.