Trivsel og godt samspel skapar grunnlaget for gode resultat. 

Ei kvar tilsetjing er ei millioninvestering. 
Menneske treng å kjenna meistring, og å bli sett. 
Menneske treng vedlikehald for å fungera optimalt.


Velkommen til Heraklit Endringsnavigatøren!


Verksemda har sidan 1996 tilbode kurs, foredrag, 

forelesingar, hjelp til utviklingsprosessar og 

prosjektleiing til private og offentlege verksemder.

Voog. Make a website.