Trivsel og godt samspel skapar grunnlaget for gode resultat. Ei kvar tilsetjing er ei millioninvestering. Menneske treng å kjenna meistring, og å bli sett. Menneske treng vedlikehald for å fungera optimalt.


Velkommen til Heraklit Endringsnavigatøren!


Verksemda har sidan 1996 tilbode kurs, foredrag, forelesingar, hjelp til utviklingsprosessar og prosjektleiing til private og offentlege verksemder.

Voog. Make a website.