Heraklit Endringsnavigatøren er leia av
Ragna Flotve som har seminar, føredrag,
prosjektleiing og utviklingsprosessar  for ulike
verksemder med skreddarsydde opplegg
innanfor m.a. desse emna:
  
• samspel som grunnlag for læring
• endringsleiing og endringskompetanse 
• mennesket som kvalitetsfaktor 
• trygg – motivert – engasjert 
• humor og arbeidsglede 
• kreativitet, samspel og utvikling 
• personalleiing 
• visjon som drivkraft 
• kommunikasjon
• samfunnsengasjement
• psykososial arbeidsmiljø
Voog. Make a website.