CV - Ragna Flotve 

Personlege data: 
Adresse: Kjeldevegen 12 c, 5208 Os 
Fødselsdato: 25. september 1960 Utdanning: 

2009 Fagkurs for etablerarrettleiarar, Høgskolen i Bergen (7,5 sp.) 
2009 Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens, BI Bergen (6 sp) 
2001 Cand.mag. - grad 
2000-01 Arbeids- og organisasjonspsykologi , Universitetet i Bergen (10 vt.) 
1993 Personalutvikling og ledelse – Oppland distriktshøgskule (10vt.) 
1992-93 6-10 årspedagogikk Stord lærarhøgskule (10 vt.) 
1980-83 Stord lærarhøgskule, førskulelærarlina, (60 vt.) (halvårseining i 
barnespråk og barnekultur.) 

Praksis: 

2013 – Engasjement Fylkesmannen i Hordaland – landbruksavdelinga (utviklingsarbeid, særleg innanfor reiseliv)                                                             2010 – 2011 /
2012 – 2013 Undervisningsoppdrag vaksenopplæring Odda vidaregåande skule 
2010 - 2012 Prosjektleiar Inn på tunet – løftet, Sveio kommune (30%) 
2007 - 2011 Dagleg leiar Sveio Næringsservice (60% stilling) 
1996 - Dagleg leiar i enkeltpersonsføretaket Heraklit – Endringsnavigatøren 
• Konsulentoppdrag i bedrifter i utviklingsprosessar 
• Seminar, foredrag innan m.a. leiing, samfunnsutvikling, organisasjonsutvikling, personalarbeid, og kundehandtering. 
• Fagansvar, undervisning og rettleiing ulike kurs og studium 
• Prosjektleiing: Inn på tunet i Indre Hardanger – Eidfjord kommune / Odda kommune / Ullensvang herad, SMB-utvikling - SNU / SND, MobbStopp - Norske 4H og Barne- og familiedepartementet, ulike mindre oppdrag for offentleg og privat sektor. 
• Leiing av strategisamlingar i ulike bedrifter 
• Ansvar for utviklingsprosessar; m.a. ungdomsmobiliserings- prosjekt og kommuneplanprosessar for Sveio kommune, 
kvinneretta tiltak i m.a. SUT-prosjektet (samhold, utvikling og 
trivsel) i Indre Hardanger, ulike prosjekt tilknytt 4H. Fagansvar 
og hovudvegleiar diverse kurs Folkeuniversitetet Haugalandet 
• Samarbeider med Hardanger Opplevelse om konseptet HST – Hardanger Sunnhordlandske Teambygging (www.teambygging.no) 
2000-2001 Studierektor Folkeuniversitetet Haugalandet 
1999-2000 Studiekonsulent Fokeuniversitetet Haugalandet 
1994-95 Pedagogisk ansvarleg for AMO-kurs, skuleassistent, 
Hardanger Vekst / A-etat 
1987-1996 Styrar Aga barnehage, Ullensvang 
1986 Styrar Ullensvang Sokneråd sin barnehage. - overtatt av 
Ullensvang herad 01.01.87 
1984-86 Avd. leiar Rabben Barnehage, Odda 
1983-84 Styrar Espe barnehage, Ullensvang 

Bøker og hefte: 

2006 ”Kunst, natur og livskvalitet” (Medredaktør) 
Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo 
2005 "Framtida ligg bada i fargar" (www.flotve.com) 
2005 "Mobbstopp" - Norske 4H / BFD 
2003 "Framtid i Fellesskap" 4H–prosjekt lokalsamfunnsutvikling, Norske 4H 
1999 ”Kvinne og politikar” – Kommuneforlaget 

Kurs: 

1991 Veiledningskurs, Fylkesmannen i Hordaland (tilsvarande ca. 3 vt.) 
1984-87 Barne- og ungdomsteaterleiarutdanning Vestlandske Teaterlag (samlingar og praktisk, lokalt arbeid) 

Organisasjonserfaring: 

• Styreleiar Ryvarden Kulturfyr KF 2006 – 2011 
• Styremedlem SIM Transport 2008 - 2010 
• Styremedlem SIM næring AS 2005 – 2008, nestleiar 2008 - 2013
• Styreleiar Coast Transport AS 2007 – 2008 
• Styreleiar Stiftinga Sunnhordland Museum 2005 – 2007 
• Styremedlem Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag 2000 - 2004 
• Styreleiar i Norske 4H 2002-2004 
• Har vore aktiv i 4H i ca. 30 år, med ulike oppgåver og verv, deriblant 3 år som fylkesstyreleiar i Hordaland 4H. Leirsjef for landsleir i 2000. 
• 1. vararepresentant til Stortinget 2001-2005, medlem i Ullensvang Heradsstyre 1987-95 og i formannskapet 1991-95. 
• Diverse styreverv på lokalplan og fylkesplan innanfor m.a. politisk arbeid, bygdeutviklingsarbeid, barne- og ungdomsråd og teaterråd. 

Språk (munnleg og skriftleg): 

• Nynorsk og bokmål – svært bra 
• Engelsk – tilfredstillande

Voog. Make a website.