Verksemda Heraklit Endringsnavigatøren har filosofen Heraklit som ei viktig inspirasjonskjelde. Heraklit har det han kallar "motstridande harmoni" som sitt ideal.

Heraklit levde i Efesos på Lilleasia-kysten omkring 500 f.Kr. Det mest kjente sitatet hans er "panta rei", alt flyt. Med dette meinte han at heile universet er i konstant endring. Han samanlikna det eksisterande med ei elv; ein kan ikkje stiga ut i den same elva to gonger. Denne filosofien dannar grunnlaget for det Heraklit - Endringsnavigatøren arbeider med; å få til gode utviklingsprosessar, å utvikla endringskompetanse og å skapa glade og aktive medarbeidarar.
Voog. Make a website.