Mange bedrifter ynskjer teambyggingsaktivitetar. Heraklit kan levera innandørs aktivitetar for bedrifter. Desse er kopla opp mot bedrifta sitt utviklingsynskje, og du kan få den skreddarsydd, med meir eller mindre fagleg innhald.
Voog. Make a website.