Framtida ligg bada i fargar er ei fargerik gåvebok med dikt og bilete.

Boka er laga i samarbeid med bildekunstnaren Roald Tellnes og vart utgitt i 2005.

Boka blir no seld for 100 kroner + porto. Ta kontakt om du vil ha ei eller fleire bøker til deg sjølv eller som gåve. 


Grip livet, sa du

Eg greip og glapp 
greip og glapp 
greip og heldt
som om det galdt livet
                                Voog. Make a website.