Prosjektet MobbStopp var eit samarbeidsprosjekt mellom Norske 4H og Barne- og familiedepartementet. Ragna Flotve leia prosjektet, og var forfattar for heftet MobbStopp

Målet med prosjektet var å skapa positive, mobbefrie miljø i barne-og ungdomsorganisasjonane. Det vart laga ei handbok med aktivitetar for trivsel og samspel. Prosjektet MobbStopp kom i gang våren 2004 og vart avslutta i 2005.

Aktivitetane kan også brukast av vaksne! Boka MobbStopp kan kjøpast gjennom 4H Norge.Voog. Make a website.