Inspirasjon for den samfunnsengasjerte:

 

-  Om å vera samfunnsengasjert 
-  Om å få tida til å strekka til 
-  Om å bli tatt på alvor 
-  Om å bli trygg i politikarrollene 
-  Om å laga og framføra det gode innlegget 

Idear, historiar, praktiske råd, sitat og små dikt.


Boka kan bestillast (125 kroner + frakt) ved å kontakta ragna.flotve@heraklit.no 


Voog. Make a website.